Op zoek naar een nieuwe functie of opdracht in de GGZ?

Met spoed zoeken wij Professionals voor diverse functies voor een vast dienstverband of op ZZP-basis!
Klik hieronder voor een actueel vacature overzicht:

Vacatures

Klinisch psycholoog Kind en Jeugd

Recente vacature

Functie omschrijving Klinisch psycholoog Kind en Jeugd

 • Je taken en verantwoordelijkheden zijn gevarieerd en veelomvattend:
 • Je voert individueel behandelgesprekken met cliënten met complexe problematiek vanuit evidence based behandelmethoden als CGT, SFT, DGT en EMDR en hebt daarin een eindverantwoordelijkheid als regiebehandelaar conform het kwaliteitsstatuut van de organisatie.
 • Je stelt behandelplannen op en evalueert deze structureel.
 • Je hebt regelmatig inhoudelijk overleg met het team. Het team bestaat uit psychiaters, psychologen, orthopedagogen, sociaal psychiatrische verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, systeemtherapeuten, vaktherapeuten en begeleiders zorg.
 • Je voert intakegesprekken en psychodiagnostisch onderzoek uit.
 • Je hebt oog voor de naaste omgeving van het kind of de jongeren en werkt nauw samen met ouders, scholen en ketenpartners.
 • Je draagt bij aan een innovatief zorg- en kwaliteitsbeleid door het bedenken en vorm geven van best practice en evidence based practice in een multidisciplinaire context.
 • Je geeft werkbegeleiding en supervisie aan basispsychologen en/of GZ-psychologen in opleiding en ondersteunt en coacht teamleden bij het omgaan met complexe problematieken.
 • Je krijgt de mogelijkheid om coördinerende of leidinggevende taken op te nemen of praktijkgestuurd wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Functie eisen Klinisch psycholoog Kind en Jeugd

 • Je bent BIG-geregistreerd als klinisch psycholoog.
 • Je bent een ervaren diagnosticus en behandelaar.
 • Je vindt het een uitdaging om jezelf vast te bijten in lastige vraagstukken.
 • Je kunt goed samenwerken in een team, maar je bent ook in staat de verantwoordelijkheid te dragen en een team aan te sturen.
 • Je bent open en transparant en je staat stevig in je schoenen.
 • Je werkt graag en makkelijk samen met de verschillende ketenpartners.
 • Je houdt je vakkennis op peil door het volgen van cursussen, congressen en symposia en door het bijhouden van vakliteratuur en je houdt er ook van om die kennis te delen.
 • Je beschikt over de vlotte communicatieve vaardigheden om dat te realiseren. Daarnaast vindt men competenties als duidelijkheid en daadkracht belangrijk en beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • Je bent in staat om op je eigen handelen te reflecteren.
 • Er wordt een verklaring omtrent gedrag (VOG) gevraagd.

De organisatie

 • Het betreft een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, opvang en welzijn.
 • Jaarlijks behandelt of begeleidt men ongeveer 10.000 mensen met uiteenlopende problemen: psychiatrische stoornissen, verslaving, problemen op het gebied van wonen en werken, veiligheid, huiselijk geweld. Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
 • Dat gebeurt door zo'n 1.400 medewerkers op vijftig locaties door heel Zeeland.
 • Met iedere cliënt kijkt men welke hulp hij of zij wenst en nodig heeft: niet te weinig en niet te veel. Er wordt bij mensen thuis gewerkt, op scholen, in wijkcentra, huisartsenpraktijken, ambulante centra, klinieken, beschermende woonvormen, werkleerbedrijven en opvanghuizen.
 • Kind & jeugd is één van drie divisies binnen de organisatie die zich richt op de behandeling en begeleiding van kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar.
 • Men behandelt kinderen en jongeren die in aanmerking komen voor basiszorg tot aan topzorg. Dat gebeurt thuis, ambulant, in deeltijd of dagbehandeling of – zo nodig – in de kliniek.
 • Binnen de behandelingen richt men zich altijd op herstel en biedt men het kind en zijn sociale omgeving de handvatten die nodig zijn om kind te kunnen zijn én met vertrouwen het volwassen leven in te gaan.
 • In totaal werken er bij Kind & jeugd ongeveer 120 gedreven medewerkers die vorm en inhoud geven aan de kinder –en jeugdpsychiatrie.
 • Bij Kind & jeugd heb je altijd te maken met verschillende betrokkenen, bijvoorbeeld ouders en naasten, gemeente en school. Dat maakt dat je systemisch werkt en denkt en dat je de zorg af moet stemmen met verschillende betrokkenen.
 • Het behandelaanbod is breed en divers. Er wordt ambulant poliklinisch gewerkt van 0-18 jaar en ambulant outreachend in de crisiszorg.
 • Er zijn verschillende dagklinische behandelgroepen en er is een klinisch aanbod dat momenteel omgevormd wordt naar een high intensive care (HIC)-jeugd in nauwe samenwerking met intensive home treatment (IHT).
 • Men biedt diagnostiek, begeleiding en behandeling aan kinderen en hun gezinnen. Dit kunnen kinderen zijn met de volgende problematiek: licht verstandelijk beperkt (LVB) en psychiatrie, angst- en stemmingsstoornissen, ontwikkelingsstoornissen, psychotische stoornissen, trauma, hechtingsproblematiek en gemengde complexe problematiek.
 • Voor het jonge kind (0-6 jaar) is er tevens een poliklinisch aanbod. En er is een ambulant, dag-klinisch en klinisch aanbod voor jongeren met eetstoornissen, waarbij nauw samengewerkt wordt met het aanbod eetstoornissen voor volwassenen (met het certificaat TopGGZ).

Arbeidsvoorwaarden

 • Als je werkt als klinisch psycholoog bij deze zorginstelling, maak je deel uit van een organisatie die streeft naar bevlogen medewerkers die voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen.
 • Men biedt:
 • Beloning conform cao GGZ. Dit betekent voor jou o.a. de volgende voordelen:
 • eindejaarsuitkering, vakantietoeslag, collectieve zorgverzekering,
 • maandelijks een tijdelijke arbeidsmarkttoeslag van 10% van je bruto maandsalaris over de te werken uren,
 • diverse scholings- en ontwikkelingsmogelijkheden, waaronder een breed aanbod aan e-learning,
 • een vaste aanstelling en flexibele werktijden die passen bij jouw persoonlijke situatie.

iPad actie!

Indien u reageert op deze vacature voor een Klinisch psycholoog en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis een iPad naar keuze. Klik hier voor de actievoorwaarden.

Locatie

Zeeland

Publish end date

27-09-2022

Contactpersoon

Annelies Schepers | Brakestein Zorg en Management
T: 
Onze klanten