Op zoek naar een nieuwe functie of opdracht in de GGZ?

Met spoed zoeken wij Professionals voor diverse functies voor vast of op zzp-basis!
Klik hieronder voor een actueel vacature overzicht:

Vacatures

GZ-psycholoog (op ZZP-basis)

Recente vacature

Functie omschrijving GZ-psycholoog (op ZZP-basis)

 • Je bent inzetbaar als diagnosticus en als behandelaar.
 • Je werkt nauw samen met de reclassering en je collegae, en zorgt er gezamenlijk voor dat de complexe problematiek van de cliënten beheersbaar blijft en verbeterd wordt.
 • In deze cliëntenzorg komt een breed scala aan diagnoses en behandelingen voor, zoals verslavingsproblematiek, diverse as I stoornissen (waaronder ook impulscontrole stoornissen) en persoonlijkheidsproblematiek.
 • Ook pas je waar nodig EMDR, DGT of schematherapie toe.
 • Uiteraard worden ook specifieke forensische behandelmodules aangeboden.
 • Al naar gelang jouw ervaring kom je in aanraking met As I en ook As II problematiek.
 • Je wordt ook ingezet als regiebehandelaar.
 • In samenwerking met je collegae (regie)behandelaren zorg je voor deskundigheidsbevordering binnen de afdelingsteams en word je betrokken bij de ontwikkeling van het behandelprogramma.
 • Zo ondersteun je vanuit jouw rol als GZ-Psycholoog het team inhoudelijk en bied je intervisie en werkbegeleiding aan basispsychologen.
 • Binnen het team is er meer tijd voor behandelen dan elders en is professionele autonomie een groot goed.
 • Je hebt als GZ-psycholoog juist de ruimte om zelf accenten te leggen binnen het behandelaanbod en de cliëntenzorg.
 • Het betreft een tijdelijke invulling van deze vacature (op ZZP-basis).

Functie eisen GZ-psycholoog (op ZZP-basis)

 • Wanneer je pas bent afgestudeerd of als je al veel ervaring hebt, ben je bij deze organisatie welkom.
 • Je kunt hier snel en uiteenlopende ervaring op doen, men kan je (verder) opleiden m.b.t. forensisch behandelen en er is ruimte voor eigen ontwikkeling en inbreng.
 • Je bent afgestudeerd en BIG-geregistreerd GZ-psycholoog met affiniteit of ervaring met de forensische doelgroep;
 • Je beschikt over goede contactuele vaardigheden, je kunt cliënten overtuigen, relativeren en met stress omgaan en reflecteren op jouw eigen reacties en houding.
 • Ook kun je grenzen aangeven, waar nodig.
 • Je vindt het leuk om bij dragen aan de ontwikkeling van het zorgaanbod en de kwaliteit daarvan.
 • Wanneer je over de volgende aanvullende zaken beschikt is dat meegenomen, maar wij bieden ook trainings- en scholingsmogelijkheden.
 • Lidmaatschap VCGT.
 • Basiscursus EMDR, Schematherapie of eventuele vervolgcursussen.
 • Je hebt affiniteit met programma-ontwikkeling en kwaliteitsbeleid en je vindt het leuk hieraan bij te dragen.
 • Het overleggen van een verklaring omtrent gedrag maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

De organisatie

 • De Forensisch Ambulante Zorg (FAZ) is actief met outreachende teams en een polikliniek.
 • Er worden cliënten behandeld met een forensische titel of met vergelijkbare risico’s en problematiek met als doel de kans op recidive te voorkomen.
 • De FAZ levert een onmisbare bijdrage aan het behandelen van forensische en ontwrichtende cliënten. Er wordt intensief samengewerkt met gemeentelijke instanties, reclasseringsorganisaties, collega GGZ aanbieders en Dienst Justitiële inrichtingen (DJI).
 • De Forensisch Psychiatrische Polikliniek (FPP) is een team bestaande uit: GZ-psychologen, basispsychologen en een klinisch psycholoog. Tezamen vormen zij de forensische polikliniek.
 • Deze Polikliniek onderscheidt zich ten opzichte van andere forensische aanbieders vanwege de doelgroep.
 • Cliënten kunnen hier zowel vrijwillig in zorg komen, als binnen een verplicht kader.
 • De cliënten hebben vaak problemen op meerdere leefgebieden en tonen grensoverschrijdend gedrag voortkomend uit (soms ernstige) verslavings-, psychiatrische en persoonlijkheidsproblematiek al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.
 • Alle behandelingen zijn erop gericht om het recidiverisico te verlagen.
 • Naast de individuele behandelaspecten wordt de behandeling waar mogelijk ook vorm gegeven door samenwerking tussen diverse teamleden, cliënt en zijn steunsysteem waarbij nauw wordt samengewerkt met de andere onderdelen van de FAZ, de reclassering en de keten in de regio.
 • De forensische polikliniek en het forensisch FACT hebben een uniek samenwerkingsverband; het betreft feitelijk één team waarbinnen gedifferentieerd wordt naar forensische polibehandelingen en forensisch FACT maar wel alles onder één dak aangeboden wordt.
 • Het voordeel daarvan zijn de korte lijnen; snel op- en afschalen is mogelijk, maar uiteraard ook dat er een groter team is met diverse specialisten die multidisciplinair samenwerken.
 • Afhankelijk van je eigen voorkeuren, kun je kiezen bij welke patiënten doelgroep jouw affiniteit het meeste ligt (poli of FACT) en zodoende welke werkzaamheden daarbij passen.
 • Je zult echter zeker ook (regie)behandelaar worden van clienten binnen het FACT. Het FACT is een groot team met naast diverse regiebehandelaren uiteraard ook casemanagers, verpleegkundigen, een ervaringsdeskundige en een re-integratiecoach.
 • Ook leidt men in dit team veel beroepsgroepen op; van PioG, tot VioS en Verpleegkundige.
 • Deze zorginstelling is onderdeel van een organisatie op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg welke ook opleidingsinstituut is en wetenschappelijk onderzoek verricht.

Arbeidsvoorwaarden

 • In verband met verlof wordt een collega gezocht om deze vacature tijdelijk in te vullen (op ZZP-basis)
 • Duur: half jaar tot uitloop naar een jaar.

iPad actie!

Indien u reageert op deze vacature voor een GZ-psycholoog en het leidt tot een succesvolle bemiddeling, dan ontvangt u gratis een iPad naar keuze. Klik hier voor de actievoorwaarden.

Locatie

Utrecht

Publicatiedatum

07-10-2020

Publish end date

07-01-2021

Contactpersoon

Annelies Schepers | Brakestein Zorg en Management
T: 
Onze klanten